Actueel wedstrijdschemaFacebook Assist
Secretariaat
Rina Tuinstra
Stedepark 2
9408 HM Assen

06-25236551


E-mail sturen

IBAN: NL04RABO0113431880
KvK: 40046886algemeen
Tekst en alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten,
afbeeldingen, merkenrechten, logo's, software of informatie in enige vorm, komen toe
aan Assist en/of andere genoemde merken/namen. Deze website is een door Blixxum!
ter beschikking gestelde informatieve dienstverlening. Door uw bezoek aan deze website
bent u met de volgende punten eens.

 


copyright
Teksten, grafieken, animaties, videosequenties etc. worden door het copyright beschermd
of door andere bestaande wetgeving daaromtrend. Logo's etc. worden tevens door
bestaande wetgeving beschermd.


uitsluiting van aansprakelijkheid
Assist neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid
of kwaliteit van de gegeven informatie. Assist sluit hiermee alle aansprakelijkheid uit op
welke wijze dan ook. Alle informatie is vrijblijvend. Assist behoudt zich het recht voor
om zonder bericht vooraf de inhoud van de website te wijzigen of te verwijderen.


andere rechten
De inhoud van deze website is uitsluitend eigendom van Assist of derden en mag op geen
enkele wijze zonder toestemming van genoemden voor commerciële doeleinden worden
gecopiëerd, verspreid, veranderd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.


links
Assist neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die vanuit deze
website zijn verlinkt, danwel vanuit deze website zijn te bereiken.